ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฎิบัติของ Kiztopia รวมอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kiztopia.co.th ("เงื่อนไขการขาย"). คำทั้งหมดที่ใช้และไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารนี้จะมีความหมายตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการขาย

ค่าบริการเข้าเล่น
บัตรประเภท Single Admission
บัตรหนึ่งใบใช้ได้สำหรับผู้เล่น 1 ท่าน
สามารถเข้าได้ 1 ครั้งเท่านั้น

บัตรประเภท Multi-Pass แบบ 10 ครั้ง
ใช้ได้สำหรับผู้เล่น 1 ท่าน และผู้ปกครอง 1 ท่าน
ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้ปกครองที่เข้าเล่นได้

บัตรประเภท Multi-Pass แบบ รายปี
ใช้ได้สำหรับผู้เล่น 1 ท่าน และผู้ปกครอง 1 ท่าน
ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้ปกครองที่เข้าเล่นได้

การดูแลของผู้ปกครอง
เด็กอายุต่ำกว่า 7ปี จำเป็นต้องมีการดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

สุขภาพ
ผู้เข้าเล่นทุกท่านต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนเข้าเล่น Kiztopia และปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับสาธารณสุขที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้น ทีมบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าหรือเชิญออกผู้ใช้บริการที่มีอาการแสดงให้เห็นว่าไม่สบาย หรือมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

ความปลอดภัย
ผูู้เข้าเล่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อจำกัดทั้งหมดตามคำแนะนำจากพนักงาน KIZTOPIA และตามที่ระบุบนเครื่องเล่นทุกอย่างใน KIZTOPIA

การแต่งกาย
"เนื่องจากมีกิจกรรมการปีน, ลื่น, กระโดด และกิจกรรมทางกายอื่น ๆ อยู่ในกิจกรรมนี้, เราขอแนะนำให้สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว/กางเกงยีนส์เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยสถานการณ์โควิด หรือโรคแพร่เชื้ออื่นๆ ผู้ใหญ่และเด็กทุกคนจะต้องสวมหน้ากากในพื้นที่บริเวณปาร์ค ทีมบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าเล่นของลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากาก"

ถุงเท้า

เพื่อเป้าหมายในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ผู้เข้าเล่นทุกคนจำเป็นต้องสวมถุงเท้าในสถานที่ทั้งหมดตลอดเวลา.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าเล่นเดินเท้าเปล่า และห้ามนำรองเท้าเข้าสู่สถานที่ แนะนำให้ผู้เข้าเล่นสวมใส่ถุงเท้ากันลื่น ทีมบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร้านหากไม่มีการใช้ถุงเท้ากันลื่น

สามารถซื้อ ถุงเท้ากันลื่น ได้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ

ที่เก็บของ / ของใช้ส่วนตัว
คุณสามารถเก็บรองเท้าของคุณในพื้นที่ที่ระบุไว้ และสวมใส่สลิปเปอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับการไปห้องน้า

ไม่แนะนำให้เก็บของมีค่าใดๆ ในตู้ล็อกเกอร์หรือบริการเก็บของ

รถเข็นทุกคันจะต้องพับเข้าก่อนที่จะเก็บไว้ในพื้นที่เก็บที่เรากำหนด ไม่อนุญาตให้นำรถเข็น / รถเข็นเด็ก หรือรถเลื่อนต่างๆ มาใช้ในพื้นที่เล่นใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีของความสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ที่เก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์หรือสถานที่เก็บของของเรา (ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของเราหรือไม่ก็ตาม)

ไม่อนุญาตให้นำอาหาร / เครื่องดื่มเข้ามา
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและความเสี่ยงอื่นๆ ทางเราไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นที่การเล่น ยกเว้นสูตรอาหารสำหรับทารกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่การเล่นใด ๆ

ความสะอาด
KIZTOPIA พยายามเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสถานที่ของเราให้สะอาดและสะดวกสบายสำหรับทุกคน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสำหรับเหตุการณ์เช่น การอาเจียน, การทำเครื่องดื่มหก, ปัสสาวะ และการรั่วไหล เราขอความร่วมมือผู้ปกครองในการทำความสะอาดตัวเอง และบุตรหลานของท่าน หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น

การรักษาวินัย
เราไม่สนับสนุนการกลั่นแกล้ง การกีดกันทางเพศ/สีผิว การแบ่งแยก และพฤติกรรมที่ก้าวร้าว หากพบผู้ใดที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าว หรือใช้ถ้อยคำดุด่าหรือรุนแรงภายในสถานที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญออกจากสถานที่ และรายงานสถานการณ์ให้กับตำรวจ หากเหตุการณ์รุนแรง / ไม่ทุเลาลง

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องเล่น หรือสินทรัพย์ของ Kiztopia ผ่านพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือการใช้ในทางที่ผิด Kiztopia ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณ ผู้เข้าเล่นทุกท่านต้องใช้เครื่องเล่นและสินทรัพย์ตามคำแนะนำและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในกรณีที่เกิดเหตุหรืออุบัติเหตุใด ๆ กรุณารายงานไปยังพนักงานที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้บริการความช่วยเหลือทันทีจากผู้ให้บริการปฐมพยาบาลที่ได้รับการรับรองและอยู่ในหน้าที่

เวลาทำการ
"Kiztopia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเวลาทำการ หรือปรับเปลี่ยนกฎและข้อบังคับเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องปิดสถานที่ หรือบางพื้นที่เล่น เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเท่าที่สามารถทำได้ ทั้งนี้ Kiztopia ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ ในกรณีที่มีการปิดสถานที่"

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, เพิ่มหรือลบข้อกำหนดนี้ได้ในทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าใด ๆ.

Ticket Purchase Platform

Main Menu