เงื่อนไขการขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เงื่อนไขการขายต่อไปนี้ สามารถใช้ได้กับบัตรค่าเข้า และบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ Kiztopia Holding Thailand เป็นผู้ให้บริการ (ในที่นี้จะเรียกว่า เรา หรือ KIZTOPIA, คิซโทเปีย). ข้อความสำคัญ – การเข้าสู่และการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงการขาย. โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากมันอาจมีผลต่อสิทธิของคุณตามกฎหมาย. ข้อยกเว้น, นโยบายความเป็นส่วนตัว,ข้อปฏิบัติ, ข้อกำหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ (T&C) (รวมกันเรียกว่า "ภาคผนวก") ถูกรวมอยู่โดยการอ้างอิงลงในข้อตกลงการขายและจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับเรา. คุณสามารถเข้าถึงเงื่อนไขการขายของเราตลอดเวลา โดยอ้างอิงในเว็บไซต์ของเราที่ www.kiztopia.co.th ("เว็บไซต์") และอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติมและแก้ไขเป็นครั้งคราว
  ข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ใช้และไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในที่นี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ภายใต้ภาคผนวก

  1. ผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่อยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปี (เรียกว่า "เด็ก") จะต้องมีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบควบคุม. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบเด็ก (ไม่ว่าเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายหรือในกรณีอื่น ๆ), ผู้เข้าร่วมยินยอมถูกผูกพันด้วยข้อตกลงการขายในนามของเด็ก. ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของเด็กและต้องควบคุมดูแลเด็กโดยตรงตลอดเวลา.
  2. ในระหว่างการอยู่ในสถานที่ของ KIZTOPIA คุณยินยอมให้ถ่ายภาพและวิดีโอของคุณและเด็กที่คุณรับผิดชอบ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขาย เราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อวัตถุประสงค์การป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยของสาธารณะ. รูปภาพและวิดีโอเหล่านี้จะเป็นทรัพย์สมบัติของ KIZTOPIA เท่านั้น และคุณยินยอมให้เผยแพร่/หรือใช้ในรูปแบบหรือสื่อใดก็ตามของรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้โดยไม่ต้องชำระเงินหรือค่าชดเชยใด ๆ. คุณสามารถถอนการยินยอมของคุณได้ในทุกช่วงเวลาโดยการติดต่อพนักงานผ่านเว็บไซต์ของเรา และเราจะลบรูปภาพเหล่านั้นออกจากสื่ิอโฆษณาของเราเท่าที่เป็นไปได้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.
  3. คุณต้องปฏิบัติตามป้ายหรือคำแนะนำของเราทั้งหมด และเราอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ของเราโดยถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของเราในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือในกรณีการกระทำโดยไม่รอบครอบหรือขาดความระมัดระวัง.
  4. ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสภาพร่างกายที่ดีและปลอดจากสภาพทางการแพทย์ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบหรือป้องกันพวกเขาจากการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ อย่างปลอดภัย.
  5. KIZTOPIA ถือสิทธิ์ขาดในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการของเรา, เอาออกหรือยกเลิกกิจกรรมหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในพื้นที่เล่น เพื่อเหตุผลใด ๆ รวมถึงเหตุผลทางเทคนิค, สุขภาพและความปลอดภัยและ/หรือเหตุผลด้านปฏิบัติ หรือเพราะงานกิจกรรมพิเศษหรืองานส่วนตัว. ราคาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วจะไม่ได้รับการคืนเงินและไม่มีการชดเชยใด ๆ หากกิจกรรมหรือพื้นที่ที่โฆษณาถูกเอาออกหรือปิดระหว่างการเยี่ยมชม.
  6. หากคุณเลือกที่จะใช้ตู้ล็อคกอร์ ที่เราให้บริการ เราไม่แนะนำให้เก็บสิ่งของมีค่าใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เก็บอยู่ในห้องเก็บของหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานที่ของเรา (ไม่ว่าจะเป็นเหตุจากเราหรือไม่). ผู้เข้าเล่นต้องดูแลของส่วนตัวของพวกเขาเองตลอดเวลา. สิ่งของมีค่าเช่นโทรศัพท์และกล้องอาจเสียหายหากถูกใช้งาน และ KIZTOPIA จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมใด ๆ (อย่างไรก็ตาม) ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ใน KIZTOPIA.
  7. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตรเข้าเล่น สำหรับบุคคลที่สาม,ผู้ซื้อจะต้องรับรองว่าผู้ปกครองของผู้เข้าเล่นทุกคน, ตัวแทนของผู้ซื้อและ/หรือบริษัทในเครือได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และข้อกำหนดการขายตามเว็บไซต์ที่ www.kiztopia..co.th
  8. โดยการเข้าสถานที่ KIZTOPIA, ถือว่าคุณได้อ่านและยินยอมตามเงื่อนไขการขายและยินยอมถูกผูกพันด้วยหน้าที่.

  ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ 

  โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์ KIZTOPIA. โดยการใช้เว็บไซต์, คุณยินยอมถูกผูกพันด้วยข้อกำหนดเหล่านี้.

  1. เว็บไซต์นี้จัดหาโดย Kiztopia Holding Thailand
  2. เว็บไซต์อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม. KIZTOPIA ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือในเว็บไซต์. การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง.
  3. เว็บไซต์อาจจะแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว โฆษณาเหล่านี้อาจจะมีหรือไม่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม. KIZTOPIA ไม่สนับสนุนหรือแนะนำสินค้าหรือบริการของผู้โฆษณาเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของพวกเขา. หากคุณซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ จากพวกเขาหรือเข้าชมเว็บไซต์ของพวกเขา คุณต้องทำเช่นนั้นในความเสี่ยงของคุณเอง.
  4. ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้รวมถึงการบริการ, รูปถ่ายและโลโก้ ("เนื้อหาเว็บไซต์") ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ KIZTOPIA คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้, คัดลอก, ปรับเปลี่ยนหรือแจกจ่ายเนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา. อย่างไรก็ตาม, คุณได้รับอนุญาตให้ "แชร์" เนื้อหาเว็บไซต์บางส่วนบนเว็บไซต์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย
  5. เว็บไซต์อาจมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของ KIZTOPIA, บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ และเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเครื่องหมายเหล่านี้.
  6. KIZTOPIA อาจหยุดหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเรา KIZTOPIA อาจยุติหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณหากคุณละเมิดข้อตกลงการขายเหล่านี้. การปฏิเสธความรับผิดชอบและ การจำกัดความรับผิดชอบโดย KIZTOPIA จะอยู่ในอำนาจหลังสิ้นสุด.
  7. เว็บไซต์ใช้คุกกี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนี้โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

  ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

  1. คุณอาจทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA ใด ๆ ที่ระบุในเว็บไซต์ในราคาที่ระบุในเว็บไซต์.
  2. คำสั่งของคุณจะต้องมีชื่อของคุณ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, รายละเอียดบัตรเครดิต และข้อมูลการสั่งซื้ออื่น ๆ ที่ระบุในเว็บไซต์. ข้อมูลส่วนตัวจะถูกประมวลผ่านเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.
  3. การชำระเงินจะต้องทำผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ในการสั่งซื้อในเว็บไซต์.
  4. 4. การยืนยันคำสั่งของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุเมื่อการชำระเงินสำเร็จ. หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายในวันทำการ 2 วัน, โปรดติดต่อ hello@kiztopia.co.th
  5. หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA โดยโทรศัพท์หรือโดยการเข้าชมสถานที่ KIZTOPIA การซื้อเช่นนี้จะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการขายเหล่านี้ (ยกเว้นส่วนของเงื่อนไขการขายที่เฉพาะสำหรับการซื้อผ่านเว็บไซต์), และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจถูกแจ้งให้คุณทราบผ่านโทรศัพท์หรือแสดงในสถานที่ KIZTOPIA (ตามกรณี).
  6. 6. หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA โดยโทรศัพท์หรือโดยการเข้าชมสถานที่ KIZTOPIA การซื้อเช่นนี้จะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการขายเหล่านี้ (ยกเว้นส่วนของเงื่อนไขการขายที่เฉพาะสำหรับการซื้อผ่านเว็บไซต์), และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจถูกแจ้งให้คุณทราบผ่านโทรศัพท์หรือแสดงในสถานที่ KIZTOPIA (ตามกรณี).
  7. บัตรเข้าเล่นของคุณจะถูกส่งทางอีเมล. โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในขณะที่ทำการสั่งซื้อ.

  ราคา

  1. ราคาของผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA จะเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ในวันที่คุณสั่งซื้อ. หากมีการแสดงราคาที่ผิดพลาดบนเว็บไซต์ในบางครั้ง เราจะคืนเงินส่วนที่เกินให้แก่คุณ.
  2. ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ถูกอ้างอิงในเงินบาท โปรดสั่งจ่ายเต็มจำนวนตามส่วนลดที่เสนออยู่บนเว็บไซต์ในจุดที่ทำการซื้อเหล่านี้.

  การยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน

  1. คุณรับรู้ว่า ถึงแม่ KIZTOPIA จะมีมาตรการที่รอบคอบ อาจมีการแสดงข้อมูลและราคาของผลิตภัณฑ์ของ KIZTOPIA ที่ไม่ถูกต้อง, มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, หรือไม่พร้อมใช้งาน ในกรณีนี้, KIZTOPIA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรม แม้ว่าคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการยืนยันและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. หากมีการยกเลิกกรณีนี้ หลังจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA KIZTOPIA จะทำการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณโดยไม่มีความล่าช้า ตามจำนวนเงินของรายการที่ยกเลิกนั้นๆ

  การยกเลิกเนื่องจากเหตุอื่น ๆ

  ในสถานการณ์ปกติ, คำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันจะทำให้คุณสามารถเข้าเล่นที่ KIZTOPIA.ได้ อย่างไรก็ตาม, อาจมีเหตุการณ์สุดวิสัยที่ทำให้สถานที่ KIZTOPIA, กิจกรรม KIZTOPIA หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใน KIZTOPIA ใช้ได้ในวันหรือเวลาที่กำหนด อาจเป็นผลมาจากการปิดอย่างไม่คาดคิด, ความเสียหายของเครื่องเล่น หรือสิ่งอำนวยความสะดวก KIZTOPIA ที่ทำให้ไม่ปลอดภัย ความไม่พร้อมในการให้บริการของพนักงาน, พระราชบัญญัติ, ข้อกำหนดหรือข้อสั่งหรือข้อสั่งหรือข้อบังคับในพระราชบัญญัติใดๆ, หรือข้อกฎของหน่วยงานท้องถิ่น. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเข้าเล่น ในสถานการณ์แบบนี้, เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับสถานการณ์และจะทำการคืนราคาบัตร KIZTOPIA จะไม่รับผิดชอบต้นทุนการเดินทางหรือต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกนี้

  รายละเอียดของเงื่อนไขที่ใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA

  รายละเอียดของเงื่อนไขที่ใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA ในเว็บไซต์อาจแตกต่างกันตามเวลา. KIZTOPIA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้และเงื่อนไขการขายเหล่านี้หากจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องให้ข้อมูลก่อนล่วงหน้า, เพื่อให้การแก้ไขเหล่านี้ไม่มีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA ที่คุณซื้อ, และการใช้ผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA และ/หรือ เว็บไซต์ KIZTOPIA จะถือว่าคุณยอมรับและยอมรับเงื่อนไขการขายที่แก้ไขแล้ว. โปรดตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างเป็นประจำเพื่อดูรุ่นที่อัปเดตของเงื่อนไขการขาย.

  การส่งคำสั่งและข้อตกลงของคุณต่อเงื่อนไขการขายเหล่านี้

  เมื่อคุณคลิกที่ช่อง "ฉันยอมรับ" คุณยอมรับเงื่อนไขการขายเหล่านี้และ KIZTOPIA จะพิจารณาว่านี้เป็นคำสั่งที่ผูกพัน. คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งของคุณ. เมื่อยืนยันคำสั่งของคุณ, KIZTOPIA จะจัดหาผลิตภัณฑ์ KIZTOPIA ที่ระบุในคำสั่งของคุณตามความพร้อม. KIZTOPIA จะปกติยืนยันคำสั่งแต่ละคำที่ทำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลภายในวันทำการ 2 วัน

  เมื่อคุณส่งคำสั่งแล้ว การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถขอคืนได้ แม้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ใช้ตั๋วที่สั่งซื้อไว้.

  นโยบายการรักษาความปลอดภัย

  1. เมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ข้อมูลทางการเงินของคุณจะถูกถ่ายผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย
  2. ตามนโยบายรักษาความปลอดภัย KIZTOPIA พยายามปกป้องข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปไม่สามารถรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง KIZTOPIA, รวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณผู้ใช้ และผู้ให้ข้อมูล KIZTOPIA ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับ
  3. เมื่อ KIZTOPIA ได้รับข้อมูลที่คุณสั่งซื้อ ทางเราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้.
  4. ข้อมูลบางส่วนที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล. รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสะสม, กระบวนการ, การใช้งาน และ/หรือ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนี้โดย KIZTOPIA ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว.

  ทั่วไป

  1. ข้อบทบาทแต่ละข้อของเงื่อนไขการขายเหล่านี้จะถูกนำไปใช้และมีผลบังคับตามกฎหมายให้สูงสุด
  2. ข้อบทบาทใดที่ระบุไว้ในนี้ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย, ใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ได้จะไม่มีผลบังคับเท่านั้นในขอบเขตของความผิดกฎหมาย, การใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้, โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อบทบาทอื่น ๆ ที่นี่ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างเต็มที่ และจะถือว่าถูกแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุผลเพื่อให้มีอัตลักษณ์กับเจตนาและวัตถุประสงค์ของข้อบทบาทที่ผิดกฎหมาย, ใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ได้
  3. เงื่อนไขการขายเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยและถูกแปลโดยตามกฎหมายของไทยและศาลไทยจะมีอำนาจสั่งคดีเฉพาะเรื่องข้อพิพากษาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในที่สามารถเชื่อมโยงกับเงื่อนไขการขายเหล่านี้ ให้เป็นผลบังคับ.

  Appendices:

  • ข้อยกเว้น
  • Privacy Policy
  • ข้อควรปฏิบัติ
  • Product and Service T&C

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่อการขายตั๋วเข้า, บัตรกำนัล, สินค้า และ/หรือการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Kiztopia Holding Thailand พร้อมกับบริษัทในเครือและบริษัทในเครือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ในที่นี้ ต่อไปจะกล่าวถึงว่า "เรา" หรือ "KIZTOPIA").

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นหนึ่งใน "ภาคผนวก" สำหรับข้อกำหนดการขายและจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลระหว่างคุณกับเรา. ข้อกำหนดการขายและข้อบังคับสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา อ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.kiztopia.co.th ("เว็บไซต์"), และอาจมีการเปลี่ยนแปลง, ขยายเพิ่มเติมและแก้ไขเป็นครั้งคราว

ตั๋วเข้าสถานที่ / บัตรกำนัลทางร้าน

 1. สามารถใช้ได้สำหรับผู้เข้าร่วม 1 คนและผู้ใหญ่ 1 คนเท่านั้น ตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตร
 2. สามารถใช้ได้ 1 ถึง 6 เดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ตั้งแต่วันออกบัตร
 3. สามารถใช้ได้ 1, 2 หรือ 3 ชั่วโมงเวลาเล่น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) และในวันเดียวกันเท่านั้น
 4. บัตรเข้าสถานที่ / บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถคืนเงิน, ขายต่อ, แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, และไม่สามารถแทนที่หากสูญหาย, เสียหายหรือหมดอายุ
 5. ผู้ซื้อยืนยันว่าได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่ระบุไว้ที่ www.kiztopia.co.th/ และตามเอกสารนี้อย่างถูกต้อง
 6. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตร / บัตรกำนัลสำหรับบุคคลที่สาม ผู้ซื้อจะต้องรับรองว่าผู้ปกครองของผู้เข้าเล่นทุกคน, ตัวแทนของผู้ซื้อและ/หรือบริษัทในเครือได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และข้อกำหนดการขายตามเว็บไซต์ที่ www.kiztopia.co.th/
 7. โดยการซื้อตั๋วนี้ / บัตร / บัตรครอบครัว / บัตรสมาชิก / บัตรผ่าน ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการขายและยอมรับยึดถือภายในข้อกำหนดเหล่านั้น.
 8. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท, คำตัดสินของ Kiztopia ถือเป็นที่สิ้นสุด

บัตรเข้าราย 10 ครั้ง

 1. มีอายุการใช้งานได้ถึง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ออกบัตร
 2. สามารถใช้ได้ตามจำนวนชั่วโมงที่ระบุไว้หน้าบัตร
 3. จะต้องนำบัตรมาแสดงทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ ทุกการใช้บริการ ใช้ได้สำหรับผู้ปกครอง 1 ท่าน และเด็ก 1 คน
 4. ไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 5. "บัตรนี้สามารถใช้เป็นส่วนลด 10% สินค้าของ Kiztopia และอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Kiztopia Café. ส่วนลดไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือคูปองอื่น ๆ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น"
 6. ผู้ซื้อยืนยันว่าเขา/เธอได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่ระบุไว้ที่ www.kiztopia.co.th และตามเอกสารนี้อย่างถูกต้อง
 7. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตร10x สำหรับบุคคลที่สาม ผู้ซื้อจะต้องรับรองว่าผู้ปกครองของผู้เข้าเล่นทุกคน, ตัวแทนของผู้ซื้อและ/หรือบริษัทในเครือได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และข้อกำหนดการขายตามเว็บไซต์ที่ www.kiztopia.co.th
 8. โดยการซื้อตั๋วนี้ / บัตร / บัตรครอบครัว / บัตรสมาชิก / บัตรผ่าน ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการขายและยอมรับยึดถือภายในข้อกำหนดเหล่านั้น.
 9. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท, คำตัดสินของ Kiztopia ถือเป็นที่สิ้นสุด

บัตรเข้ารายปี

 1. สามารถใช้ได้ถึง 1 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร.
  สำหรับเข้าเล่นไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
  ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
  สำหรับ เด็ก 1 ท่าน (สูงเกิน 80 ซม) และผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 2. จะต้องนำบัตรมาแสดงทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ ทุกการใช้บริการ สามารถเข้าได้ ผู้เล่น 1 ท่าน และผู้ใหญ่ 1 ท่าน ที่มาด้วย
 3. ไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่น, ไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้.
 4. บัตรนี้สามารถใช้ป็นส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าของ KIZTOPIA (i). ลด 10% บริการสำหรับงานเลี้ยงวันเกิด (ii). ลด 10% อาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Kiztopia Cafe (iii). ส่วนลด 50% เมื่อซื้อบัตรเข้ารายปีให้พี่/น้อง (iv). ส่วนลดทั้งหมดไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือคูปองอื่น ๆ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 5. ผู้ซื้อยืนยันว่าเขา/เธอได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่ระบุไว้ที่ www.kiztopia.co.th และตามเอกสารนี้อย่างถูกต้อง
 6. ในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อบัตรรายปี สำหรับบุคคลที่สาม ผู้ซื้อจะต้องรับรองว่าผู้ปกครองของผู้เข้าเล่นทุกคน, ตัวแทนของผู้ซื้อและ/หรือบริษัทในเครือได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และข้อกำหนดการขายตามเว็บไซต์ที่ www.kiztopia.co.th
 7. โดยการซื้อตั๋วนี้ / บัตร / บัตรครอบครัว / บัตรสมาชิก / บัตรผ่าน ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการขายและยอมรับยึดถือภายในข้อกำหนดเหล่านั้น.
 8. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท, คำตัดสินของ Kiztopia ถือเป็นที่สิ้นสุด

บัตรส่วนลดจากร้าน

 1. บัตรส่วนลดนี้มีอายุ 1 ถึง 6 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตร
 2. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับการซื้อตั๋วเข้าสถานที่ แบบ walk-in เท่านั้น
 3. สามารถใช้บัตรส่วนลด 1 ใบต่อ 1 การสั่งซื้อ
 4. จะต้องนำบัตรตัวจริงมาแสดงทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ การถ่ายสำเนา, e-copy หรือประเภทอื่น ๆ ของบัตรส่วนลดจะไม่ได้รับการยอมรับ
 5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด, ข้อเสนอพิเศษ และ/หรือบัตรส่วนลดอื่น ๆ, ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 6. บัตรส่วนลดนี้จะไม่ได้รับการยอมรับหากถูกฉีกหรือเสียหาย. Kiztopia จะไม่รับผิดชอบในกรณีขาดหายหรือเสียหายของบัตรส่วนลดนี้.
 7. ผู้ซื้อยืนยันว่าได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่ระบุไว้ที่ www.kiztopia.co.th และตามเอกสารนี้อย่างถูกต้อง
 8. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตรส่วนลด สำหรับองค์กรสำหรับบุคคลที่สาม ผู้ซื้อจะต้องรับรองว่าผู้ปกครองของผู้เข้าเล่นทุกคน, ตัวแทนของผู้ซื้อและ/หรือบริษัทในเครือได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และข้อกำหนดการขายตามเว็บไซต์ที่ www.kiztopia.co.th
 9. โดยการซื้อตั๋วนี้ / บัตร / บัตรครอบครัว / บัตรสมาชิก / บัตรผ่าน ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการขายและยอมรับยึดถือถายในข้อกำหนดเหล่านั้น.
 10. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท, คำตัดสินของ Kiztopia ถือเป็นที่สิ้นสุด

Ticket Purchase Platform

Main Menu